Det er for tiden ingen ingen ledige stillinger i STENI