Se hvordan 130 seniorleiligheter i Nijmegen ble renovert med Steni Nature og Steni Colour.

130 eldreleiligheter i Nijmegen i Holland er blitt totalrenovert med fasadeplater fra Steni. De 130 seniorleilighetene i Zwanenburg/Bloemberg var blitt så nedslitt på grunn av alder og bruk at de ikke lenger oppfylte sikkerhetskravene for denne type bolig.

Ville fortsette å bo der
Beboerne, i gjennomsnitt 75 år gamle, ville gjerne fortsette å bo i leilighetene. De ønsket at leilighetene skulle se moderne ut igjen, at ting de over tid hadde klaget på ble utbedret og at leilighetene skulle blir bedre egnet for dagens bruk.

Byggherren valgte Steni på grunn av fasadeplatenes styrke, 40 års garanti og mulighetene til å kombinere farge og struktur med fasadeplater fra én leverandør.​

130 seniorleiligheter i Nijmegen ble totalrenovert med fasadeplater fra Steni.

Total renovering
Leilighetene var altså i meget dårlig forfatning, og trivselen og miljøet var etterhvert blitt sterkt redusert. Det ble derfor, i tett samarbeid med beboerne, besluttet å gjøre en total, men bærekraftig renovering av leilighetene, med blant annet bedre isolasjon for både oppvarming og lyd, bedre ventilasjon og ny fasade.

Steni Nature og Steni Colour
Til fasaden ble Steni Nature og Steni Colour valgt.Til sammen ble det montert 4.500 m² Steni Nature SN140 FM og 600 m² Steni Colour SN8020. Byggherren valgte Steni på grunn av fasadeplatenes styrke, 40 års garanti og mulighetene til å kombinere farge og struktur med fasadeplater fra én leverandør. Nå er prosjektet gjennomført, beboerne er godt fornøyde og trives i sine «nye» leiligheter.